Her şey bir HAYAL'le başlar...

Çalışma Saatlerimiz : Salı-Cumartesi 09:00-17:00
  İletişim : 03522238989

Botoks Uygulaması

Botox(Botulinum Toxin) Nedir?

Botox spastisitenin görüldüğü yani aşırı kasılan tonusu artmış kasın geçici olarak gerginliğini azaltan, o kası 3 ila 6 ay kadar kısmen devre dışı bırakan kas içi enjeksiyonla uygulanan biryöntemdir. Botoxun çok sık görülen önemli bir yan etkisi yapılan çalışmalarla bildirilmemiştir. Ancak nadir vakalarda ve doz aşımı durumlarında gribal enfeksiyon benzeri semptomlar, kızarıklık, alerjik reaksiyonlar, zayıflık ve yorgunluk görülebilir. Ancak bu belirtilerin çok nadir görüldüğü ve geçici olduğu unutulmamalıdır. Botox sonrası uygulama yapılan kasta enjeksiyon bölgelerinde minik morluklar ve hafif ağrı olabilir ve bu durum kısa süre içinde düzelecektir.

Botoxun etkisi genelde 3. günde başlar 10. günde maksimum düzeye ulaşır. Günümüzde botox daha etkin olduğu için birçok hekim tarafından yaklaşık 10 günlük alçı ile uygulanmaktadır. Botox uygulamasının ardından hekim ayağı çoğu zaman kasıklara kadar alçıya alır. Bu durumda da alçıya bağlı kaşıntılar dışında karşılaşılan önemli bir sorun yoktur.

Botoxun spastisiteyi tedavi ettiği düşünülmemelidir. Botox spastisiteyi sadece kas sinir kavşağında ki bağlantıyı sağlayan mekanizmaya yaptığı etkiyle geçici bir süre ortadan kaldırmıştır. Ancak bu süreç içinde yani çocuğun daha gevşek kaldığı dönemde yoğun fizik tedavi seansları ile çocuğa normal hareket deneyimi kazandırılmaya çalışılır.

Yürüme analizi ve botulinum toksininin birlikte kullanımının, cerrahi uygulama yaşını geciktirdiği veameliyat gereksinimini %40’lara varan oranda azalttığı gösterilmiştir.Botox hekiminizin tavsiye ettiği şekilde belli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

 

Botoxun Faydaları Nelerdir?

  1. Mevcut fonksiyonel kapasiteyi artırmaya katkı sağlar.
  2. Kontraktür gelişimini önlemede önemlidir.
  3. Kas uzatma ameliyatı gibi ihtiyaç duyulan yöntemler için uygun yaşa kadar çocuğa zaman kazandırır.
  4. Normale yakın tonus ile çocuğa normal hareket deneyimi kazandırmaya fırsat oluşturur.

Botox sonrası kasın boyunu korumak ve normal tonusu devam ettirebilmek için çocuk kullandığı AFO vb. ortezlerini, gece moldunu, istirahat splintlerini kullanmaya devam etmelidir.

Özetle botox günümüzde başarıyla uygulanan ve güvenle kullanılan bir yöntemdir. Aileler tedavi ekibine güvenerek bu yönteme hekimin uygun gördüğü yaşta başvurmalıdır.

 

M.Turan ÇİĞDEM

Fizyoterapist

 

Kaynaklar:

Molenaers G ve ark. TheEffects of QuantitativeGaitAssessmentandBotulinumToxin A on MusculoskeletalSurgery in ChildrenwithCerebralPalsy.

 

Burç H. ve ark.-Role of botulinumtoxin in cerebralpalsy

Allan M Glanzman ve ark. -Efficacy of botulinumtoxinA,serialcasting, andcombinedtreatmentforspasticequinus: a retrospectiveanalysis

Mintaze Kerem Günel -Rehabilitation of childrenwithcerebralpalsyfrom a physiotherapist’sperspective

  1. K. Grahamve ark.-Botulinumtoxintype A management of spasticity in thecontext of orthopaedicsurgeryforchildrenwithspasticcerebralpalsy

 

 

Bir cevap yazın