Her şey bir HAYAL'le başlar...

Çalışma Saatlerimiz : Salı-Cumartesi 09:00-17:00
  İletişim : 03522238989

Serebral Palside Yürüme Analizi

Serebral Palside Yürüme Analizi

Yürüme analizi teknolojik gelişmelerle birlikte kullanımı artan tedavi için doğru tanı koymada, tedavinin öncesini ve sonrasını karşılaştırmada ve klinik karar vermede tedavi ekibine geçerli çıktılar veren bir yöntemdir. İnsan gözü saniyede ortalama 12-14 görüntü yakalayabilir dolayısıyla 1 saniyeden daha kısa zamanda olan yürümeyi insan gözünün tüm ayrıntılarıyla algılayabilmesi çok zordur.

Yürüme sadece nasıl hareket edildiğinin gözleminden ziyade kas aktiviteleri, kuvvet yönleri vs. gibi bir çok ayrıntıya sahiptir. Dolayısıyla bunu bilimsel veriye dönüştürmede yürüme analizi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Yürüme analizinde önemli bir isim olan James R. Gage’nin dediği üzere; “…Serebral Palsi ile uğraşmak eskiden bir sanat dalıyken, yürüme analizinin kullanımı ile birlikte bir bilim dalı haline gelmiştir…” .

Serebral Palsili hastalarda botox, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, ortez kullanımı ve fizyoterapi gibi tedavi yöntemleri bazen tek başına çoğu kez de kombine halde uygulanmaktadır. Bu gibi yöntemlere karar vermede yürüme analizi mevcut sorunu bütünüyle ortaya koyduğu için tedavi ekibine yol gösterici niteliktedir.

Yürüme analizi doğru zamanda doğru sonucu verebildiği için yapılan bir araştırmaya göre cerrahi gereksinimi %20 oranında azalttığı bildirilmiştir. Yine diğer çarpıcı araştırmalardan birinde ise %52 oranında cerrahinin endikasyonun yürüme analizi sonucu değiştiği bulunmuştur.

Hekim tarafından yapılan muayenenin ardından çocuğun ilgili vücut kısımları ve gövde üzerine işaret cihazları yerleştirilir, belirlenen kaslara Emg elektrotları yerleştirilir ve analiz için belirlenen yolda yüksek çözünürlüklü kameraların kaydı altında çocuk yürütülür. Bu esnada beklenen veriler bilgisayara aktarılır ve birleştirilir. Veri toplama işleminin ardından tedavi ekibinde ki ilgili kişiler sonuçları yorumlar.

Bu sonuca göre tedavi de hangi yöntemin kullanılacağına, hangi kasa hangi müdahalenin ne ölçüde yapılacağına, hangi ortezin hangi biyomekanik özellikleri içereceğine ve tedavinin etkinliğinin nasıl olduğuna dair karar verilir.

Ülkemizde yürüme analizi laboratuvarları yüksek maliyetler, uygulamadaki güçlükler ve deneyimli personel azlığı gibi sebeplerle çok yaygın olmasa da sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Kurumumuzda ihtiyaç halinde ilgili yürüme analizi laboratuarlarına yönlendirmeler yapılmakta ve sonuçları terapi planında dikkate alınmaktadır.

M.Turan ÇİĞDEM

Fizyoterapist

 

Kaynaklar:

Gage JR.-Gaitanalysis in CerebralPalsy

U.Kanatlı ve ark.-Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamaları

N.Özaras,S.Yalçın ve ark.-Yürüme Analizi

DeLuca PA ve ark.-Alternations in surgicaldecisionmaking in patientswithcerebralpalsybased on threedimensionalgaitanalysis.

Bir cevap yazın