Her şey bir HAYAL'le başlar...

Çalışma Saatlerimiz : Salı-Cumartesi 09:00-17:00
  İletişim : 03522238989

Duyu Bütünleme Terapisi

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Çevremizdeki uyaranlar ve duyu organları yolu ile algıladığımız bilgiler bizim çevremizi ve kendimizi tanımamızı sağlar. Bu bilgileri bir araya getirerek bütün oluşturmak yani bilgiyi işlemek ve kullanmaya hazır hale getirmek duyu bütünlemesi olarak adlandırılır ve bütün bu oluşum merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Bir tek duyudan alınan mesajlar öğrenmemiz için yeterli değildir. Bütün duyularımızı kullanarak algılamaya ve algılanan mesajlar arasında ilişki kurmaya ihtiyaç vardır. Örneğin dokunma duyusu ile alınan mesajlar görmeye, görme duyusu ile alınan mesajlar dengeye vücudun farkında olunmasına bu da öğrenmenin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Mesajlar arasında bağlantı kurulması yani duyu bütünlemesi sayesinde beynimiz bizim çeşitli becerileri kazanmamızı ve görmemizi sağlar. Eğer duyuları birlikte kullanmakta zorluk yaşıyorsa kişi bu DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞU olarak isimlendirilir. Duyusal bilgileri süreçlemede güçlükleri olan çocuklar, yüksek düzeyde bir kavrama gerçekleştirmek için gereken duyusal takım çalışmasını gerçekleştiremezler. Herkeste duyusal problemler olabilir, önemli olan günlük yaşamı etkileyip etkilememesidir. Buna sosyal ortama katılma problemi, akademik problemler (okulla ilgili) örnek verilebilir. Kişinin yaşına göre uygun günlük yaşam aktiviteleri beklenir. Bunların gerçekleşmesi içinde düzgün duysal bütünleme fonksiyonları gerekir.

 

DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ
Bebeklik döneminde zamanında dönme, emekleme ve yürüme becerisini kazanamamak
Bisikletin pedallarını çevirmede yaşıtlarına göre beceriksizlik
Koşarken dengesini kolayca kaybetmek, düşmek
Oyun becerilerinin yaşıtları kadar iyi olmaması, bazı oyuncakları nasıl kullanacaklarını kolaylıkla anlayamamaları
Makasla kesme, yapıştırma becerilerinin yaşıtlarından geri olması
Kendilerine dokunulması ile ilgili problemler
Bazı seslerin ya da ışığın rahatsızlık yaratması
Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı
Davranış problemleri
Konuşma ve dil gelişimi ile ilgili problemler
Kas tonusu ve koordinasyonla ilgili problemler
Okulda yaşanan problemler: Okuma yazma ve matematik becerilerinin gelişmesinde güçlükler
Yazı yazmada problemler
13-14 yaş: Organize olmayı beceremeyen, odasını ve eşyalarını toplu tutamayan, verilen ödevleri tam olarak yapamayan çocuklar.

DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

 • Daha çok otizmde görülür.
  • Normale uymayan davranışlardır ve aileler başa çıkmada zorluk çeker.
  • Öfke nöbetleri
  • Saldırganlık
  • Tekrarlayıcı hareketler
  • Kendine zarar verme
  • Yeme problemleri

Birçok problem davranış doğrudan ya da dolaylı yoldan duyu bütünleme bozukluğu ile alakalıdır.

Tedavide hedef, belirli beyin seviyelerine yönelecek uyarıyı sağlama, olgunlaşma yada daha normal fonksiyon göstermesini sağlama ve tüm bilgierin bütünleştirilmesi için beyne yardımcı olmaktır. Ne kadar çok duyu o kadar çok motor yanıt alındığını unutmamak gerekiyor. Çocuğun önce derste daha sonra günlük yaşamda doğru davranışlar oluşturmasını sağlamak duyu bütünlemede bizim amacımız olmaktadır.