Her Şey Bir HAYAL'le Başlar

Çalışma Saatlerimiz : Salı-Cumartesi : 09.00-18.00
  İletişim : 0352 223 89 89

Sp Tedavi Ekibi

Çocuğumun Tedavisinde Görev Alacak Ekipte Kimler olmalı? 

Serebral Palside tedavi multidisipliner bir çalışma yani ekip çalışması gerektirir. Bu ekibin en önemli üyesi şüphesiz ki ailedir. Aile her zaman çocuğa en yakın olan gerekli uygulamalar ve müdahaleler için her “zaman en doğru zamanı yakalayacak ve çocuğa yardımcı olacak kişidir. Diğer ekip üyeleri ise:

  1. Çocuk Doktoru
  2. Çocuk Nöroloğu
  3. Çocuk Ortopedisti
  4. Fizyoterapist
  5. Psikolog
  6. Özel Eğitim Uzmanı
  7. Konuşma Terapisti
  8. Ergoterapist
  9. Sosyal Hizmet Uzmanı
  10. Diş Hekimi

Doktor
Aile çocuğun genel sağlık sorunları için çocuk doktoruna başvurmalıdır. Epilepsi nöbetleri gibi SP’ye eşlik eden nörolojik bulgular için ise mutlaka çocuk nöroloğu ile görüşmelidir. Düzenli ilaç takibi doktorunuz tarafından yapılmalıdır. Serebral Palsinin sebep olduğu aşırı kasılmalara bağlı yada yanlış pozisyonlama yanlış hareket deneyimi gibi sebeplerle gelişebilecek kas-iskelet sorunları içinse çocuk ortopedisti takibi gereklidir. Bunun yanında oluşabilecek diğer sorunlar içinse yine diğer hekim gruplarına mutlaka başvurmalıdır.

Fizyoterapist

Fizyoterapist belki de ekip içinde aile ve çocukla en yakın ilişkide olan ekip üyesidir. Fizyoterapist normal motor gelişim basamaklarını göz önüne alarak aileyi daha doğumun ilk aylarından bu yana süreç hakkında bilgilendirir. Fizyoterapistin süreç içinde en önemli görevlerinden biri aile eğitimidir. Fizyoterapist yaptığı bilimsel değerlendirmeler sonucu çocuğun tedavi programına karar verir. Tedavinin ana amacı çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel düzeyde dikkate alınarak; oyuncak kavramak gibi kaba motor beceriler, kalem tutmak gibi ince motor beceriler üzerine eğitim verir. Bunun yanında denge ve koordinasyonun sağlanması, yeterli kuvvete ulaşılabilmesi, duyusal ve kognitif performanstaki artışı sağlamak gibi önemli noktalar üzerine çalışır. Sonuç olarak fizyoterapist normal gelişim basamaklarını göz önüne alarak çocuğun akranlarıyla benzer duruma gelmesi için fiziksel performansı en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar.

Psikolog/Psikolojik Danışman

Psikologlar ve psikolojik danışmanlar yasal olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin zorunlu elemanlarıdır. Temel görevleri bu süreçte aileyle sorunla nasıl baş edecekleri konusunda yardımcı olmak, kognitif kapasitenin artırılmasında çocuğa yardımcı olmak uyum sorunu yaşayan çocuklara yarımcı olmak belki de diğer meslek elemanlarını bu konuda yönlendirmek ve süreci doğru bir şekilde yönetmektir.

Özel eğitim uzmanları

Özel eğitim uzmanlarının görevi Serebral Palsili çocukların bilişsel yönden gelişimlerini desteklemek, yaşıtları ile arasında ki farkı en aza indirmek yada mevcut bilişsel kapasiteyi maksimuma çıkartmaktır.

Konuşma Terapisti

Serebral Palsili çocukların bir kısmında görülen dil-konuşma ve yutma bozukluklarına yönelik çalışan tedavi ekibinin önemli bir elemanıdır.

Ergoterapist

Ülkemizde henüz yeni gelişmekte olan ergoterapistlik mesleğine mensup kişilerin serebral palsili çocuklara ilişkin görevi fonksiyonel ve duyusal kapasiteyi artırmaktır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Ailelerin mevcut durumu, çocukla ilgili sorunları, ailenin diğer bireylerine yönelik durumlara çözüm bulmada görev üstlenir. Sorunlarının tekrarlamaması adına çalışmalar yapmada önemli bir meslek elemanıdır.

Diş Hekimi

Çiğneme yetisinde ki eksikliklere bağlı görülen diş sorunları görülebilir. Bunun yanında epilepsi ve spastisite tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı görülen diş sorunlarına yönelik diş hekimi tedavi ekibinin içinde yer almalıdır.

 

M.Turan ÇİĞDEM

Fizyoterapist

 

Kaynaklar:

CerebralPalsy: An Information Guide forParents 

Bir cevap yazın